รับทำ Presentation เพื่อนำเสนอการประชุมประจำปีของบริษัทมหาชน
โดยจัดทำในลักษณะ Flash Animation ผลงานสร้างสรรค์จากทีมงานมืออาชีพ
ที่มีความชำนาญในการออกแบบและพัฒนา งาน Presentation รวมถึง
เข้าใจในขั้นตอนการนำเสนองานในรูปแบบรายงานประจำปี
 
ผลงานของบริษัทฯ เน้นเพื่อเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเป็นมืออาชีพ
ในการนำเสนองานขององค์กร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใส่มัลติมีเดีย ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
ภาพ,เสียง,วีดีโอ และ ภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ โดยจะสามารถเพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอรายงานการประชุมได้
 
การออกแบบ Presentation สำหรับการนำเสนอรายงานประจำปี จะเริ่มต้น
จากการรวบรวม Concept งาน และออกแบบผลงาน ให้เป็นไปตาม Theme ของการประชุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interactive Presentation Show คลิ๊กโต้ตอบ, Scroll Bar และใส่ Animation ได้อิสระ

 

รับทำ Presentation เพื่อนำเสนอรายงานประจำปีของ บริษัท จัดทำในลักษณะ Interactive Presentation โดยผลงานสร้างสรรค์จากทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญในการออกแบบและพัฒนา สื่อเคลื่อนไหว (Animation Media) รวมถึงเข้าใจ รูปแบบ และ ลำดับของการนำเสนอเนื้อหา สำหรับการนำเสนอเป็นอย่างดี

 

>>Interactive Presentation ทางด้านล่าง เป็นตัวอย่าง Interactive Show อาทิ สามารถ Click เปลี่ยนภาพ Movement ของกราฟ และใช้ Scroll Bar เป็นต้น ลองกันเลยครับ<<

 

 

 

นอกจากนี้ผลงาน รับทำ Presentation ยังสนับสนุนการใส่มัลติมีเดีย ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพ,เสียง,วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหวอื่นๆ โดยเน้นเพื่อเสริมภาพลักษณ์ เพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างความน่าสนใจในการนำเสนองานฯ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า, นำเสนอผลงานบริษัทฯ, ประชุม และสัมมนา เป็นต้น

 

จำนวนผู้เข้าชม 35648 ท่าน

Joomla template by ByJoomla.com