ออกแบบรายงานประจำปี รับทำ Annual Report

 

คลิกดู >> Annual Report Port Portfolio 2018-19 

 

คลิกดู >> Annual Report Port Portfolio 2017-18 

คลิกดู >>  Annual Report Port Portfolio 2016-17

คลิกดู >> Annual Report Port Portfolio 2013-16 

DEF Port HOME 01


รับออกแบบรายงานประจำปีAnnual Report เพื่อใช้สำหรับเผยเพร่ให้กับผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เข้าใจเนื้อหา และขั้นตอนของการออกแบบ รายงานประจำปี Annual Report เป็นอย่างดี อีกทั้งยังร่วมคิดและสร้างสรรค์ Concept งานเข้าไปในรูปเล่ม เพื่อร่วมแฝงความเป็นองค์กร และ ข้อความ (Marketing Messege) ที่องค์กรต้องการให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกได้ทราบออกไป 
นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความเป็นองค์กร (ฺBranding) แล้ว การ ออกแบบรายงานประจำปี Annual Report ด้วยรูปแบบที่สวยงาม ก็ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในอีกช่องทางหนึ่งด้วย
 
         
                     งานบริการของเรามุ่งเน้นถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักรวมถึงใส่ใจในความถูกต้อง ส่งงานตรงเวลา และคำนึงถึงการออกแบบรายงานประจำปีเพื่อให้เป็นไปตาม Concept งานที่ลูกค้าต้องการ

 

annual_report2

 

                 เพื่อความมั่นใจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีขั้นตอนการร่วมวางแผนการทำงานกับลูกค้า และมีการใช้ Project Management ควบคุมและบริหารการทำงานของการ ออกแบบรายงานประจำปี Annual Report ซึ่งระหว่างการทำงาน จะมีการสื่อสาร และแจ้งความคืบหน้าของการทำงานให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

 

สามารถชมผลงานการจัดทำออกแบบรายงานประจำปี Annual Report ที่ผ่านมาที่สามารถเปิดเผยได้ >>ที่นี่<< 

 

 

 

 

จำนวนผู้อ่าน 39542 ท่าน

 
Joomla template by ByJoomla.com