ออกแบบรายงานประจำปี รับทำ Annual Report แบบ 56-1 One Report

 

Click >> Annual Report Port Portfolio 2019-20 <<

 

 >> Annual Report Port Portfolio 2018-19      >> Annual Report Port Portfolio 2017-18 

>>  Annual Report Port Portfolio 2016-17     >> Annual Report Port Portfolio 2013-16 

1def port home 2020 0111


รับออกแบบรายงานประจำปีAnnual Report แบบ 56-1 One Report เพื่อใช้สำหรับเผยเพร่ให้กับผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เข้าใจเนื้อหา และขั้นตอนของการออกแบบ รายงานประจำปี Annual Report เป็นอย่างดี อีกทั้งยังร่วมคิดและสร้างสรรค์ Concept งานเข้าไปในรูปเล่ม เพื่อร่วมแฝงความเป็นองค์กร และ ข้อความ (Marketing Messege) ที่องค์กรต้องการให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกได้ทราบออกไป 
นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความเป็นองค์กร (Branding) แล้ว การ ออกแบบรายงานประจำปี Annual Report แบบ 56-1 One Report  ด้วยรูปแบบที่สวยงาม ก็ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในอีกช่องทางหนึ่งด้วย
 Pic Web AR 03
         
                     งานบริการของเรามุ่งเน้นถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักรวมถึงใส่ใจในความถูกต้อง ส่งงานตรงเวลา และคำนึงถึงการออกแบบรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report  เพื่อให้เป็นไปตาม Concept งานที่ลูกค้าต้องการ

 

Pic Web AR 02

 

                 เพื่อความมั่นใจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีขั้นตอนการร่วมวางแผนการทำงานกับลูกค้า และมีการใช้ Project Management ควบคุมและบริหารการทำงานของการ ออกแบบรายงานประจำปี Annual Report แบบ 56-1 One Report ซึ่งระหว่างการทำงาน จะมีการสื่อสาร และแจ้งความคืบหน้าของการทำงานให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

 

 

สามารถชมผลงานการจัดทำออกแบบรายงานประจำปี Annual Report แบบ 56-1 One Report  ที่ผ่านมาที่สามารถเปิดเผยได้ >>ที่นี่<< 

 

 

 

 

จำนวนผู้อ่าน 43447 ท่าน

 

Who's Online

We have 47 guests and no members online

Joomla template by ByJoomla.com