jos55 ออกแบบและผลิตปฏิทิน - def2design.com

ออกแบบ ผลิต ปฏิทิน และไดอารี่

 

DEF Port HOME 2020 05

ปฏิทิน จัดเป็นของขวัญ ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรที่ดีประเภทหนึ่ง กล่าวคือ นอกจากจะเป็นการส่งความสุข ให้แก่ผู้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่ แล้ว ปฏิทินยังสามารถแทรกเนื้อหา เพื่อกระตุ้นการจดจำ (Brand Awarness) องค์กร ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อีกด้วย 

 

 

Screen Shot 2564 08 09 at 13.35.27


อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยปฏิทิน เป็นของขวัญที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มผุ้รับเองก็ได้รับปฏิทินเป็นจำนานมาก แต่โดยมากแล้ว ผู้รับก็มักจะเลือกปฏิทิน ขึ้นมาใช้งานเพียง หนึ่งของสองชิ้นเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้ การออกแบบและผลิตปฏิทิน จะต้องรับรู้ถึงข้อจำกัดนี้ด้วย ซึ่งปัจจุบัน องค์กรก็จะให้ความสำคัญในขั้นตอนการออกแบบเป็นอย่างมากโดยเน้นตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัสดุ อาทิ เลือกประเภทกระดาษ (งานออกแบบที่เหมือนกัน แต่คุณภาพของกระดาษที่แตกต่างกัน ก็ส่งผลถึงคุณภาพงานได้เช่นกัน) รวมถึง ใส่ใจในขั้นตอนการออกแบบ มักจะเห็นผลงานปฏิทินบ่อยครั้งที่ มีการกำหนดคอนเซปงาน หรือกรอบความคิดลงไปในตัวปฏิทิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร หรือเน้นทิศทาง เจตนารมณ์การบริหารขององค์กร เพื่อสื่อให้กลุ่มผู้รับทราบ (รูปแบบกรอบความคิด ในการออกแบบปฏิทิน อาทิ Tip หรือ เทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับ Lifestyle  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการลดโลกร้อน เป็นต้น) 


Screen Shot 2564 08 09 at 13.35.19
 
รูปแบบการออกแบบและผลิตปฏิทิน ของบริษัทฯ เน้นที่ความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยผลงานออกแบบงานต่องาน เป็นการออกแบบตาม concept ที่กำหนด รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนของการทำ ปฏิทินจำลองสเหมือนจริง ก่อนผลิตจริงโดยใช้วัสดุกระดาษตามสเปคงานที่นำเสนอลูกค้า เพื่อให้ได้งานออกมาตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

 

หมายเหตุ   เทคโนโลยีงานพิมพ์ดิจิตอลในการทำ mockup งานก่อนผลิตจริง คุณภาพงานใกล้เคียงงานพิมพ์ออฟเซท โดยคุณภาพต่างจากงานพิมพ์ออฟเซท 5-7% เท่านั้น


 

 

จำนวนผู้เข้าชม 14321 ท่าน


For Module WEB 4 copy


Calendar For Module WEB 2


Calendar For Module WEB 3

Who's Online

We have 142 guests and no members online

Joomla template by ByJoomla.com