วารสารองค์กร นอกจาก จะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้สำหรับ ประชาสัมพันธ์องค์กร ที่ดีแล้ว ยังเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย  กล่าวคือ การออกแบบ วารสารองค์กร ที่ดี
ควรแบ่งเนื้อหาออกแบบส่วนๆ ดังนี้
1. ส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร หรือ Corporate communication
2. ให้ความรู้อื่นๆ เพื่อให้พนักงานอัพเดทข่าวสาร และความรู้รอบตัว
3. ส่วนสร้างความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เรามักจะพบว่า เนื้อหาในส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เราจะพบเจอในวารสารองค์กรทั่วไปอยู่แล้ว เพราะวัตถุประสงค์หลักของการผลิตวารสารองค์กร ก็คือ การเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร ไปสู่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงหลายองค์กร ก็มักจะ เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 คือความรู้อื่นๆ รอบตัว ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสร้าง หรือดึงดูดพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามาอ่าน หรือ เรียกว่า ทำให้เนื้อหา สาระ หลากหลาย และน่าสนใจมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ในส่วนที่กล่าวนำข้างต้น การออกแบบวารสารองค์กร เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน กำลังเป็นที่นิยมของหลายองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งวิธีที่ใช้ ในการออกแบบ เนื้อหาส่วนนี้ อาทิ
• บทความ เช่น คอลัมน์ Lifestyle, ท่องเที่ยว, DIY
• การแชร์ Tips ต่างๆ ในการทำงาน
• การเล่มเกมส์ ตอบปัญหา ชิงรางวัล
• การแชร์เนื้อหาสาระ ของการได้ไปสัมมนา เป็นต้น

digital_magazine2-5
วารสารองค์กร นอกจาก จะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้สำหรับ ประชาสัมพันธ์องค์กร ที่ดีแล้ว ยังเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย  กล่าวคือ การออกแบบ วารสารองค์กร ที่ดี ควรแบ่งเนื้อหาออกแบบส่วนๆ ดังนี้ 


1. ส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร หรือ Corporate communication  
2. ให้ความรู้อื่นๆ เพื่อให้พนักงานอัพเดทข่าวสาร และความรู้รอบตัว
3. ส่วนสร้างความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 

digital_magazine2-4

เรามักจะพบว่า เนื้อหาในส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เราจะพบเจอในวารสารองค์กรทั่วไปอยู่แล้ว เพราะวัตถุประสงค์หลักของการผลิตวารสารองค์กร ก็คือ การเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร ไปสู่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงหลายองค์กร ก็มักจะ เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 คือความรู้อื่นๆ รอบตัว ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสร้าง หรือดึงดูดพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามาอ่าน หรือ เรียกว่า ทำให้เนื้อหา สาระ หลากหลาย และน่าสนใจมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ในส่วนที่กล่าวนำข้างต้น การออกแบบวารสารองค์กรเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน กำลังเป็นที่นิยมของหลายองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งวิธีที่ใช้ ในการออกแบบ เนื้อหาส่วนนี้ อาทิ 

  • บทความ เช่น คอลัมน์ Lifestyle, ท่องเที่ยว, DIY
  • การแชร์ Tips ต่างๆ ในการทำงาน
  • การเล่มเกมส์ ตอบปัญหา ชิงรางวัล 
  • การแชร์เนื้อหาสาระ ของการได้ไปสัมมนา เป็นต้น

 

 

เขียนโดย อานนท์  อาภาเขต

 

จำนวนผู้เข้าชม 6742 ท่าน


AR For Module WEB 1 copy


AR For Module WEB 2 copy


AR For Module WEB 3 copy


For Module WEB 4 copy


Calendar For Module WEB 2


Calendar For Module WEB 3

Who's Online

We have 38 guests and no members online

Performance Review 21 22 BANNER

banner

DEF banner 20

DEF banner 19 03

DEF banner 19 02

DEF banner 19 03

DEF banner 19 04

New Article

Joomla template by ByJoomla.com