วารสารองค์กร นอกจาก จะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้สำหรับ ประชาสัมพันธ์องค์กร ที่ดีแล้ว ยังเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย  กล่าวคือ การออกแบบ วารสารองค์กร ที่ดี
ควรแบ่งเนื้อหาออกแบบส่วนๆ ดังนี้
1. ส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร หรือ Corporate communication
2. ให้ความรู้อื่นๆ เพื่อให้พนักงานอัพเดทข่าวสาร และความรู้รอบตัว
3. ส่วนสร้างความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เรามักจะพบว่า เนื้อหาในส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เราจะพบเจอในวารสารองค์กรทั่วไปอยู่แล้ว เพราะวัตถุประสงค์หลักของการผลิตวารสารองค์กร ก็คือ การเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร ไปสู่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงหลายองค์กร ก็มักจะ เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 คือความรู้อื่นๆ รอบตัว ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสร้าง หรือดึงดูดพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามาอ่าน หรือ เรียกว่า ทำให้เนื้อหา สาระ หลากหลาย และน่าสนใจมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ในส่วนที่กล่าวนำข้างต้น การออกแบบวารสารองค์กร เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน กำลังเป็นที่นิยมของหลายองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งวิธีที่ใช้ ในการออกแบบ เนื้อหาส่วนนี้ อาทิ
• บทความ เช่น คอลัมน์ Lifestyle, ท่องเที่ยว, DIY
• การแชร์ Tips ต่างๆ ในการทำงาน
• การเล่มเกมส์ ตอบปัญหา ชิงรางวัล
• การแชร์เนื้อหาสาระ ของการได้ไปสัมมนา เป็นต้น

digital_magazine2-5
วารสารองค์กร นอกจาก จะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้สำหรับ ประชาสัมพันธ์องค์กร ที่ดีแล้ว ยังเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย  กล่าวคือ การออกแบบ วารสารองค์กร ที่ดี ควรแบ่งเนื้อหาออกแบบส่วนๆ ดังนี้ 


1. ส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร หรือ Corporate communication  
2. ให้ความรู้อื่นๆ เพื่อให้พนักงานอัพเดทข่าวสาร และความรู้รอบตัว
3. ส่วนสร้างความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 

digital_magazine2-4

เรามักจะพบว่า เนื้อหาในส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เราจะพบเจอในวารสารองค์กรทั่วไปอยู่แล้ว เพราะวัตถุประสงค์หลักของการผลิตวารสารองค์กร ก็คือ การเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร ไปสู่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงหลายองค์กร ก็มักจะ เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 คือความรู้อื่นๆ รอบตัว ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสร้าง หรือดึงดูดพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามาอ่าน หรือ เรียกว่า ทำให้เนื้อหา สาระ หลากหลาย และน่าสนใจมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ในส่วนที่กล่าวนำข้างต้น การออกแบบวารสารองค์กรเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน กำลังเป็นที่นิยมของหลายองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งวิธีที่ใช้ ในการออกแบบ เนื้อหาส่วนนี้ อาทิ 

  • บทความ เช่น คอลัมน์ Lifestyle, ท่องเที่ยว, DIY
  • การแชร์ Tips ต่างๆ ในการทำงาน
  • การเล่มเกมส์ ตอบปัญหา ชิงรางวัล 
  • การแชร์เนื้อหาสาระ ของการได้ไปสัมมนา เป็นต้น

 

 

เขียนโดย อานนท์  อาภาเขต

 

จำนวนผู้เข้าชม 2451 ท่าน

B.GRIMM 
bu3-3

SCCC
bu2-2

ROBINSON
bu4-4

MONO
bu1-1

SPRC 
bu5-5

ผลิตและออกแบบของขวัญ

pr_17-18

pr_1617

ar_1316

New Article

Who's Online

We have 36 guests and no members online

Joomla template by ByJoomla.com