jos55 นิตยสารออนไลน์ ร่วมขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ - def2design.com

magazine 2
ปัจจุบันหลายองค์กร ให้ความสำคัญกับ นิตยสารออนไลน์ ในการสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยมุ่งหาระบบ IT เข้ามาร่วมสนับสนุน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการ ค้นหา ศึกษา ข้อมูลทั้งในภายนอก และภายในองค์กร ซึ่งระบบที่นำใช้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ที่เห็นความสำคัญ และมีงบประมาณสูงนั้น สร้างระบบตรงนี้ น่าใช้งานและ สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ได้จริง อาทิ คลังข้อมูลขององค์กร สำหรับ พนักงานใหม่ ที่ใช้สำหรับ Orientation ช่วยให้พนักงานใหม่เรียนรู้ และรู้จักองค์กรได้อย่างรวดเร็วขึ้น กว่าในอดีต อีกทั้ง ระบบแชร์ข้อมูลต่างๆ และ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ หรือ COP (Community of Practise) ได้สร้างกิจกรรมต่อเนื่อง และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในองค์กรที่มีความชอบเหมือนกัน แม้จะต่างแผนก ก็ทำความรู้จักและสนิทกันได้มากขึ้น กว่าในอดีต.

 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่มีอยู่ในอดีต ที่ใช้สำหรับสื่อสารประชาสัมพันธ์ในองค์กร นั้นก็คือ วารสารภายในองค์กร หรือ Internal Magazine ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีชื่อนิตยสารที่แตกต่างกันไป ก็ยังเป็น สื่อในมือที่องค์กร สามารถนำมาปรับใช้กับ ระบบ IT ปัจจุบันได้เช่นกัน และนั้นก็คือ การทำให้ วารสาร หรือนิตยสารภายในองค์กร เหล่านั้น อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล (นิตยสารออนไลน์) และแน่นอนว่า เมื่อมาถึงความเป็นดิจิตอล ความสามารถของตัวนิตยสารออนไลน์ ก็มากขึ้น โดยสามารถสร้าง Interactive ได้หลากหลายมากขึ้น อาทิ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ การมีส่วนร่วมของผู้อ่าน ซึ่งนั้นก็คือการทำให้เนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย โดยสามารถเข้าถึงได้ทั้งบน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC or MAC) และมือถือ (Mobile Device) และ น่าสนใจขึ้นนั้นเอง นอกจากนี้ สื่อดิจิตอล ก็ยังสามารถติดตามค่าสถิติการเข้าชมได้อีกด้วย ส่งผลให้ทีมงานจัดทำนิตยสาร สามารถทราบ Feedback จากผู้อ่านได้

 

ท้ายสุดนี้ การนำวารสารภายในออนไลน์ (e Magazine) เข้ามาปรับเปลี่ยนโฉมให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล(นิตยสารออนไลน์) ก็จะเป็นการร่วมผลักดัน ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยการให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกับองค์กร ทราบข่าวสาร ทราบการประชาสัมพันธ์ หรือการขอความร่วมมือต่างๆ อีกทั้งยังสามารถร่วมใช้ทรัพยากรของระบบ IT ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดต้นทุนในการผลิตวารสารที่ใช้กระดาษได้อีกด้วย

 

 

 

เขียนโดย อานนท์  อาภาเขต

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 19273 ท่าน


For Module WEB AR 231


For Module WEB AR 232


For Module WEB AR 233


For Module WEB 4 copy


Calendar For Module WEB 2


Calendar For Module WEB 3

Who's Online

We have 162 guests and no members online

Performance Review 22 23 BANNER

Performance Review 21 22 BANNER

banner

DEF banner 20

DEF banner 19 03

DEF banner 19 02

DEF banner 19 03

DEF banner 19 04

New Article

Joomla template by ByJoomla.com