mkt_new5

 

การเปิดร้านค้าออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดทำหน่าย (Place) ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจาก ความเร่งรีบ ของสังคม ทำให้ผู้คนมีเวลาในการจับจ่ายน้อยลง วันหยุดก็มีแนวโน้มการพักผ่อน อยู่กับบ้าน หรือบริเวณที่ใกล้กับพื้นที่พักอาศัยมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยี ที่ใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับการซื้อ-ขาย ออนไลน์ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น


 

ในอีกมุมหนึ่ง การเปิดร้านค้าออนไลน์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ ผู้ที่ต้องการริเริ่มธุรกิจใหม่ของตน เนื่องจาก ใช้เงินลงทุนน้อย รวมถึง Setup ร้้านค้า พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว แ่ต่อย่างไรเสีย การจัดเตรียมข้อมูล ที่ใช้สำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์ จัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง เนื่องจากการค้าขายออนไลน์ มีข้อจำกัดคือ ผู้ซื้อไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ 

 

สำหรับข้อมูลที่ร้านค้าออนไลน์ควรมีนั้น พอสรุปได้เป็น Idea คราวๆ ดังนี้

 

1. ข้อมูล ชื่อร้านค้า ที่อยู่ ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ซึ่งควรเข้าถึงอย่างง่ายดาย 

 

2. ข้อมูลสินค้า

  •           ควรจำแนกให้เป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระเบียบ เข้าถึงในแต่ละส่วนได้สะดวกและรวดเร็ว 
  •           ควรมีภาพประกอบ เน้นว่า เป็นภาพที่สมจริง ไม่สร้างความคาดหวังที่เกินจริงให้กับลูกค้า
  •           ควรใส่น้ำหนักสินค้าด้วย เนื่องจาก จะมีปัจจัยราคาในการจัดส่ง เข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วย สำหรับการซื้อขายออนไลน์

3. ข้อมูลการชำระเงิน ควรอธิบาย ให้ชัดเจน สำหรับช่องทางในการชำระเงิน รวมถึง ติดต่อธนาคาร สำหรับบริการ เช็คยอดการโอนเงินออนไลน์เพื่อให้สามารถ ตอบรับลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว

 

4.ร้านค้าสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ โดยการจดทะเบียนพา๊ณิชย์ อีเล็คทรอนิค โดยสามารถ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

 

จำนวนผู้อ่าน 42698 ท่าน

    


AR For Module WEB 4


AR For Module WEB 2


AR For Module WEB 3


Calendar For Module WEB 1


Calendar For Module WEB 2


Calendar For Module WEB 3

Who's Online

We have 11 guests and no members online

banner

DEF banner 20

DEF banner 19 03

DEF banner 19 02

DEF banner 19 03

DEF banner 19 04

New Article

Joomla template by ByJoomla.com