jos55 การตรวจสอบคำผิด การตัดคำ ของการออกแบบ หนังสือรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report - def2design.com

 

ในเรื่องของการตรวจสอบคำผิด การตัดคำ ของหนังสือรายงานประจำปี เป็นประเด็นสำคัญของการออกแบบรายงานประจำปี เนื่องจากหนังสือประเภทนี้ เป็นหนังสือที่มีความเป็นทางการ และต้องมีความสมบูรณ์ ไม่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจาก จะส่งผลต่อความเข้าใจผิดพลาด และภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก
การตรวจสอบคำผิด จึงเป็นขั้นตอนสำคัญของการออกแบบและผลิตรายงานประจำปี
คำถามก็คือ การตรวจสอบคำผิดควรเริ่ม ทำ ณ จุดใดบ้าง หนังสือส่วนใหญ่ ก็มักจะทำในขั้นตอนสุดท้ายคือ ก่อนที่จะทำการ Digital Proof แต่สำหรับ หนังสือรายงานประจำปีแล้ว บอกได้เลยว่า การตรวจสอบ ณ ขั้นตอนดังกล่าว จะทำให้งานล่าช้า และมีความเสี่ยงกับการบริหารจัดการโครงการเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นโครงการที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา
ด้วยข้อจำกัด และการบริหารความเสี่ยงที่ดี ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคำผิด และตัดคำในทุกๆ ครั้งก่อนจัดส่ง ให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดงานตรวจที่สะสม นอกจากนี้ การบริหารเวอร์ชั่น ของ Artwork ก็สำคัญ ควรมีระบบ Backup ที่ดี ในกรณีที่มีไฟล์เสียหาย การกู้กลับ ควรระบุได้ว่า เป็นเวอร์ชั่น ของการตรวจ ณ วันใด
อีกประเด็น เรื่องของการนำเทคโนโลยีการออก Digital Proof ที่ให้สี ใกล้เคียงกับคุณภาพการพิมพ์แบบ Offset ก็มีส่วนสำคัญ เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการตรวจสอบในทุกครั้งของการจัดส่งงานให้ลูกค้าตรวจก็ตาม ความเสี่ยงของความผิดพลาด ก่อนการพิมพ์จริง ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้น หากดำเนินการทำ Plate Proof ซึ่งให้สีตรงกับ คุณภาพงาน Offset (เนื่องจากเป็นการตรวจสอบด้วยการพิมพ์ Offset เช่นเดียวกับงานจริง) แต่เมื่อความผิดพลาดตรวจสอบพบ ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการ ทำ Plate รวมถึงเสียเวลาในการทำ Plate ซึ่งใช้เวลานาน ไม่เหมาะกับรูปแบบงานของการออกแบบและผลิตหนังสือรายงานประจำปี
นอกจากนี้ หากคุณภาพงานพิมพ์ Digital Proof ต่ำ ก็มีความเสี่ยงที่งานพิมพ์จริงออกมาก มีคุณภาพงานไม่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ก็เรียกว่า ตกม้าตาย ตอนจบ ในที่สุด
สนใจบริการออกแบบ Annual Report จากทีมงานคุณภาพ คลิกที่นี่

ar experience 5

ในเรื่องของการตรวจสอบคำผิด การตัดคำ ของหนังสือรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report เป็นประเด็นสำคัญของการออกแบบรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report เนื่องจากหนังสือประเภทนี้ เป็นหนังสือที่มีความเป็นทางการ และต้องมีความสมบูรณ์ ไม่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจาก จะส่งผลต่อความเข้าใจผิดพลาด และภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก 

การตรวจสอบคำผิด จึงเป็นขั้นตอนสำคัญของการออกแบบและผลิตรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report  คำถามก็คือ การตรวจสอบคำผิดควรเริ่ม ทำ ณ จุดใดบ้าง หนังสือส่วนใหญ่ ก็มักจะทำในขั้นตอนสุดท้ายคือ ก่อนที่จะทำการ Digital Proof แต่สำหรับ หนังสือรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report แล้ว บอกได้เลยว่า การตรวจสอบ ณ ขั้นตอนดังกล่าว จะทำให้งานล่าช้า และมีความเสี่ยงกับการบริหารจัดการโครงการเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นโครงการที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา 


mkt_ar4

ด้วยข้อจำกัด และการบริหารความเสี่ยงที่ดี ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคำผิด และตัดคำในทุกๆ ครั้งก่อนจัดส่ง ให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดงานตรวจที่สะสม นอกจากนี้ การบริหารเวอร์ชั่น ของ Artwork ก็สำคัญ ควรมีระบบ Backup ที่ดี ในกรณีที่มีไฟล์เสียหาย การกู้กลับ ควรระบุได้ว่า เป็นเวอร์ชั่น ของการตรวจ ณ วันใด 

อีกประเด็น เรื่องของการนำเทคโนโลยีการออก Digital Proof ที่ให้สี ใกล้เคียงกับคุณภาพการพิมพ์แบบ Offset ก็มีส่วนสำคัญ เนื่องจาก แม้ว่าจะมีการตรวจสอบในทุกครั้งของการจัดส่งงานให้ลูกค้าตรวจก็ตาม ความเสี่ยงของความผิดพลาด ก่อนการพิมพ์จริง ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้น หากดำเนินการทำ Plate Proof ซึ่งให้สีตรงกับ คุณภาพงาน Offset (เนื่องจากเป็นการตรวจสอบด้วยการพิมพ์ Offset เช่นเดียวกับงานจริง) แต่เมื่อความผิดพลาดตรวจสอบพบ ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการ ทำ Plate รวมถึงเสียเวลาในการทำ Plate ซึ่งใช้เวลานาน ไม่เหมาะกับรูปแบบงานของออกแบบและผลิตรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

นอกจากนี้ หากคุณภาพงานพิมพ์ Digital Proof ต่ำ ก็มีความเสี่ยงที่งานพิมพ์จริงออกมาก มีคุณภาพงานไม่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ก็เรียกว่า ตกม้าตาย ตอนจบ ในที่สุด

สนใจบริการออกแบบ Annual Report แบบ 56-1 One Report จากทีมงานคุณภาพ คลิกที่นี่

 

เขียนโดย อานนท์  อาภาเขต

 

จำนวนผู้อ่าน 7739 ท่าน

 


For Module WEB AR 231


For Module WEB AR 232


For Module WEB AR 233

Who's Online

We have 201 guests and no members online

Performance Review 22 23 BANNER

Performance Review 21 22 BANNER

banner

DEF banner 20

DEF banner 19 03

DEF banner 19 02

DEF banner 19 03

New Article

Joomla template by ByJoomla.com