jos55 ความสำคัญของการตรวจสอบสีก่อนพิมพ์ ในงานออกแบบและผลิตรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report - def2design.com

 

ar experience 3

ในเรื่องของการตรวจสอบสีก่อนพิมพ์งานจริง ของงานออกแบบและผลิตรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report นั้นมักเป็นขั้นตอนที่ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญ แต่มักจะละเลยของตรวจไป เนื่องจากระยะเวลาอันจำกัดที่มีของโครงการ รวมถึงความสำคัญส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งลูกค้าจะให้ความสำคัญ และในบางครั้ง ก็มองข้ามในส่วนนี้ไปเลย ทางบริษัทเองก็มักจะเข้าใจว่าทางลูกค้าได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ไม่เพียงแค่ ความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น  

 

 

การตรวจสอบสี จะเป็นการตรวจครั้งสุดท้ายก่อนพิมพ์ โดยจะอยู่ในขั้นตอนของดิจิตอล พรูฟ (Digital Proof) ซึ่งหากผ่านขั้นตอนนี้ไป ก็จะเป็นการพิมพ์ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป ข้อแนะนำในการตรวจสอบสี ก่อนพิมพ์จริงในงานออกแบบและผลิตรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report เพื่อเป็นเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้งานที่ออกมามีคุณภาพ มีดังนี้

 

  1. ตรวจสอบไฟล์ภาพ ก่อนออก Artwork เพื่อปิดงาน ซึ่งไฟล์ดังกล่าว จะนำไปเพื่อ ออก Digital Proof การตรวจสอบไฟล์ภาพนั้น จะร่นเวลาการตรวจสอบจากงาน Digital Proof หรือกล่าวง่ายๆ ว่า ไม่ต้องมาตามแก้ไขเพื่อส่งให้ลูกค้าอนุมัติงานแก้ไข ซึ่งจะทำให้เสียเวลาในส่วนของการ อนุมัติงานในส่วนนี้ออกไปอีก การตรวจสอบไฟล์ อาทิเช่น ตรวจสอบว่า ได้ทำการ Convert ไฟล์ภาพเป็น CMYK เพื่อให้งานพิมพ์ออฟเซทให้สีที่ถูกต้องแล้วหรือยัง รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของไฟล์ภาพด้วยว่า ความละเอียดได้ตามสเปคงานแล้วหรือยัง เป็นต้น  
  2. ในขั้นตอนการออก A​​rtwork ควรร่วมตรวจสอบ Format อื่นๆ ร่วมด้วย อาทิ index, เลขที่หน้า หรือ error อื่นๆ ที่โปรแกรมฟ้องขึ้นมา เป็นต้น   
  3. ในขั้นตอนการออก Digital Proof ควรผลิตไฟล์ออกมาเป็นรูปเล่มและกระดาษที่ใช้ควรเป็นผิวที่ใกล้เคียงกับกระดาษสเปคจริงมากที่สุด อันนี้เป็นประเด็นที่พบได้บ่อย กล่าวคือ งานดิจิตอลสวยงามแต่งานจริงออกมา สีซีด สีไม่สวย ทั้งนี้เป็นเพราะพื้นผิวที่พิมพ์ที่ต่างกันด้วย   
  4. หากมีไฟล์แก้ไขที่เกิดขึ้น จากลูกค้าในขั้นตอนนี้ ควรแยกไฟล์อัพเดทออกมาและส่งให้โรงพิมพ์  ทั้งนี้เพื่อความง่ายในการตรวจสอบไฟล์อัพเดทและลดความผิดพลาดในการสื่อสารกับโรงพิมพ์

 

หากทำได้ 4 ข้อนี้ ก็จะเป็นการลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งๆ ที่งานหน้าจอสวยงาม แต่งานจริงออกมามีปัญหา รวมถึงเป็นการรักษาความคาดหวังของงานดิจิตอลและงานพิมพ์จริง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า   แต่อย่างไรก็ดี งานออกแบบและผลิตรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report นั้น ควรควบคุมและจัดการในแต่ละขั้นตอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียวก็จะเป็นเหมือนลูกโซ่ที่กระทบความผิดพลาดมาเรื่อยๆ จนส่งผลมาถึงผลลัพธ์ของงาน

 

เขียนโดย อานนท์  อาภาเขต

 

จำนวนผู้อ่าน 8865 ท่าน


For Module WEB AR 231


For Module WEB AR 232


For Module WEB AR 233

Who's Online

We have 225 guests and no members online

Performance Review 22 23 BANNER

Performance Review 21 22 BANNER

banner

DEF banner 20

DEF banner 19 03

DEF banner 19 02

DEF banner 19 03

New Article

Joomla template by ByJoomla.com