ออกแบบรายงานประจำปี รับทำ Annual Report


คลิกดู >> Annual Report Port Portfolio 2017-18 


คลิกดู >>  
Annual Report Port Portfolio 2016-17
 

คลิกดู >> Annual Report Port Portfolio 2013-16 

annual_report16-2


                     รับออกแบบรายงานประจำปีAnnual Report เพื่อใช้สำหรับเผยเพร่ให้กับผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ออกแบบโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เข้าใจเนื้อหา และขั้นตอนของการออกแบบ รายงานประจำปี Annual Report เป็นอย่างดี อีกทั้งยังร่วมคิดและสร้างสรรค์ Concept งานเข้าไปในรูปเล่ม เพื่อร่วมแฝงความเป็นองค์กร และ ข้อความ (Marketing Messege) ที่องค์กรต้องการให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกได้ทราบออกไป 
                  นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความเป็นองค์กร (ฺBranding) แล้ว การ ออกแบบรายงานประจำปี Annual Report ด้วยรูปแบบที่สวยงาม ก็ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในอีกช่องทางหนึ่งด้วย
 
         
                     งานบริการของเรามุ่งเน้นถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักรวมถึงใส่ใจในความถูกต้อง ส่งงานตรงเวลา และคำนึงถึงการออกแบบรายงานประจำปีเพื่อให้เป็นไปตาม Concept งานที่ลูกค้าต้องการ

 

annual_report2

 

                 เพื่อความมั่นใจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีขั้นตอนการร่วมวางแผนการทำงานกับลูกค้า และมีการใช้ Project Management ควบคุมและบริหารการทำงานของการ ออกแบบรายงานประจำปี Annual Report ซึ่งระหว่างการทำงาน จะมีการสื่อสาร และแจ้งความคืบหน้าของการทำงานให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

 

สามารถชมผลงานการจัดทำออกแบบรายงานประจำปี Annual Report ที่ผ่านมาที่สามารถเปิดเผยได้ >>ที่นี่<< 

 

 

 

 

จำนวนผู้อ่าน 36855 ท่าน

 
Joomla template by ByJoomla.com