New Article

Who's Online

We have 108 guests online

Font Size Changer

กระดาษยอดนิยมสำหรับการจัดออกแบบและผลิต รายงานประจำปี

PDF Print E-mail

 

ar_experience_2


การเลือกกระดาษสำหรับการออกแบบ และผลิตรายรายงานประจำปี นั้น ต้องออกตัวก่อนเลยว่า กระดาษนั้นมีให้เลือกหลากหลายชนิดมาก แต่ในหัวข้อนี้ ขอแนะนำกระดาษที่เป็นพื้นฐาน หรือเรียกว่าเป็นที่นิยมสำหรับการออกแบบและผลิตรายงานประจำปี ซึ่งกระดาษแต่ละชนิด มีต้นทุนที่ต่างกัน จากประสบการณ์ เนื้อกระดาษที่ลูกค้าถูกใจมักจะเป็นกระดาษที่มีต้นทุนสูง และยิ่งนำมาผลิตเป็นหนังสือรายงานประจำปีด้วยแล้ว (จำนวนหน้า มากกว่า 150 หน้าโดยเฉลี่ย หรือบางเล่มมีมากกว่า 200 หน้า) ส่งผลให้ต้นทุนรวมของลูกค้าสูง และอาจสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ดังนั้น เราควรเลือกกระดาษที่เหมาะสม และ มีต้นทุนที่ลูกค้ารับได้


โดยส่วนใหญ่แล้วเนื้อหารายงานประจำปี ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนเนื้อหาที่เป็น 4สี และ เนื้อหาที่เป็น 2 สี กล่าวคือ ในส่วนของเนื้อหาที่เป็นการพิมพ์ 4 สี นั้น มักเน้นกระดาษที่มีคุณภาพสูงกว่า เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เน้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการใช้กระดาษที่มีคุณภาพ และแสดงสีสันที่เป็นไปตาม ธีมของการออกแบบ และ ด้วยการพิมพ์ที่มีสีที่มากนั้น ควรเลือกกระดาษที่มีแกรม หรือความหนา ที่สูง เพื่อให้งานพิมพ์ที่ออกมามีคุณภาพ ซึ่งหากใช้แกรมที่บาง สีจะทะลุกระดาษ ส่งผลให้ความเนื้อหาทับซ้อน ไม่สวยงาม สำหรับในส่วนของงานพิมพ์ 2 สี โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีปริมาณหน้าที่มากกว่า ส่วนของงานพิมพ์ 4 สี ซึ่งกระดาษที่ใช้จะลด spec กระดาษลงจาก ส่วนของงานพิมพ์ 4 สี แต่ก็จะใช้เนื้อกระดาษที่สอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่าง หรือสะดุดในการอ่าน  


กระดาษสำหรับ งานพิมพ์ที่เป็นที่นิยม ในส่วนของการพิมพ์ 4 สี มีดังนี้ แบ่งเป็น Option ดังนี้

  1. กระดาษ อาร์ต 100 แกรม (สามารถเป็นได้ทั้ง อาร์ตด้าน หรือมัน  คู่กับปก อาร์ตการ์ด 260 แกรม 
  2. กระดาษ การ์ดขาว 150  แกรม. คู่กับปก การ์ดขาว 250 แกรม 
  3. กระดาษ กรีนออฟเซท 120 แกรม คู่กับปก กรีนการ์ด 250 แกรม (กระดาษจากค่าย SCG ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวที่นิยมใช้กัน โดยราคาถูกกว่ากระดาษ ECO ที่นำเข้า)

 

กระดาษสำหรับ งานพิมพ์ที่เป็นที่นิยม ในส่วนของการพิมพ์ 2 สี มีดังนี้

  1. กระดาษ อาร์ต 100 แกรม (สามารถเป็นได้ทั้ง อาร์ตด้าน หรือมัน) มักจะ match กับ option 1) 
  2. กระดาษ ปอนด์ 100 แกรม (มักจะ match กับ option 2) 
  3. กระดาษ กรีนออฟเซท 120 แกรม (มักจะ match กับ option 3) 
  4. กระดาษ กรีดรีด 75 แกรม โดยทั่วไปจะใช้ได้กับทุก option แต่อย่างไรก็ดี กรีนรีด ไม่ใช่กระดาษอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ชื่อของมันทำให้หลายคนเข้าใจผิดเท่านั้นเอง แต่การใช้กระดาษตัวนี้ ต้องระวังในเรื่องของ สีพิมพ์ ที่ทะลุ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการอ่านได้


 

เขียนโดย อานนท์  อาภาเขต

 

จำนวนผู้อ่าน 3984 ท่าน

 
You are here:
  • Valid:   xhtml Valid:   css
  • Joomla template by ByJoomla.com